Om Oss

BkkAB är ett konsultföretag med höga ambitioner. Vi ställer höga krav på kvalitén på våra handlingar och arbetsmetoderna för att skapa väl genomtänkta projekt. Fokus är att tillmötesgå våra kunders krav på funktionalitet, ekonomi och design.

Utöver konsulttjänsterna som är själva motorn och drivkraften för vår verksamhet så utvecklar vi egna fastigheter. BkkAB är grundat av Johan Blomkvist som är civilingenjör med masterutbildning från KTH. Vårt kontor ligger på Finnboda Varvsväg 12B nära Kvarnholmen i Nacka.

Byggnadskonstruktion

Vi dimensionerar trä, stål och betong. Merparten av våra uppdrag omfattar projektering av större enbostadshus och flerbostadshus. Vi åtar oss även mindre uppdrag där vi hjälper privatpersoner.

– Dimensionering av tyngre stommar – Knutpunkter av komplicerade stålstommar – Pålade grundläggningar – Vattentäta konstruktioner – Dimensionering av Leca, Ytong och Isovarianter för enbostadshus – Systemutredningar och måttunderlag för betongprefab och takstolsleverantörer – Åtgärder i samband med renoveringar av befintliga byggnader.

Vid dimensionering använder vi Strusofts program, till exempel Frame Analysis och Finita Elementmetoden FEM. Projektering sker i de senaste versionerna av Revit Structure och AutodCad.

Kontrollansvar enligt PBL

Vi utför kontrollansvar med behörighetsklass K och hjälper entreprenörer med att upprätta projektspecifika egenkontrollplaner. I våra uppdrag som kontrollansvariga håller vi kontinuerlig kontakt med kommunen och tillgodoser alltid beställarens önskemål.

 

BkkAB är ansluten till SBR och har en konsultansvarsförsäkring enl. ABK tecknad med Länsförsäkringar SAK Försäkringsaktiebolag (publ).