fbpx

Våra tjänster

BkkAB utför K-projektering nyproduktion samt ombyggnation i system- och bygghandlingsskeden för flerbostadshus, sjukhus, skolor, LSS boenden, industrianläggningar och enbostadshusprojekt.

– Dimensionering av tyngre stommar – Knutpunkter av komplicerade stålstommar – Pålade grundläggningar – Vattentäta konstruktioner – Dimensionering av Leca, Ytong och Isovarianter för enbostadshus – Systemutredningar och måttunderlag för betongprefab och takstolsleverantörer – Projektering av lagerlokaler– Åtgärder i samband med renoveringar av befintliga byggnader – Konstruktioner för offentliga parkmiljöer.

Vid dimensionering använder vi Strusofts program, till exempel Frame Analysis och Finita Elementmetoden FEM. Projektering sker i de senaste versionerna av Revit Structure och AutoCad.

Nyproduktion

Vi utför, oftast som huvudkonstruktörer, projektering av grundläggningar och stommar samt arbetar fram smarta byggtekniska lösningar med fokus på ekonomi och utförande. Vårt arbete omfattas bland annat av insatser i tidiga skeden, stomutredningar eller projektering i system, – och bygghandlingsskeden.

Ombyggnationer

Vi projekterar bland annat råvindar i innerstan som byggs om till lägenheter där det finns krav på optimering av boyta. Ett annat exempel är projektering av verksamhetsbyggnader till bostäder eller enklare åtgärder i en- och flerbostadshus.

Offentliga anläggningar

Vi utför projektering av utvändiga betong, – trä, – och stålkonstruktioner i offentliga parkmiljöer. Våra största projekt för tillfället är Norra Stationsparken och Norra Hagaplan i Hagastaden i Stockholm. Projekten kräver stor kunskap om BIM projektering och samordning.

Avancerade enbostadshus

Vi har sedan 2009 medverkat i projektering av flera arkitektoniskt avancerade enbostadshus där det är stort fokus på detaljer. De ibland minimala uttrycken som gör att en byggnad ser väldigt enkel ut när den är färdig påverkar oftast bakomliggande stomme i stor grad. Många gånger krävs kreativa byggtekniska lösningar för att möjliggöra efterfrågat resultat.

Kontakta oss