fbpx

Projektering av bostäder,
kommersiella lokaler och anläggningar

Vi skapar projekt med fokus på god funktionalitet, ekonomi, hållbarhet och design

BkkAB utför K-projektering i system- och bygghandlingsskeden för flerbostadshus, sjukhus, skolor, LSS boenden, industrianläggningar och enbostadshusprojekt.

– Dimensionering av tyngre stommar – Knutpunkter av komplicerade stålstommar – Pålade grundläggningar – Vattentäta konstruktioner – Dimensionering av Leca, Ytong och Isovarianter för enbostadshus – Systemutredningar och måttunderlag för betongprefab och takstolsleverantörer – Projektering av lagerlokaler med stora spännvidder – Åtgärder i samband med renoveringar av befintliga offentliga byggnader – Betongkonstruktioner för offentliga parkmiljöer.

Kontakta oss